Skip Navigation
 

Webdesign

Webdesign, aneb jak se tvoří web...

Návrh struktury webu
Prvním stavebním kamenem a vlastně odrazovým můstkem při tvorbě nového webu je vytvoření přehledné struktury webu. Ta v sobě zahrnuje všechny klientovy požadavky, potřeby a připomínky.

Grafická podoba
Ve druhém kroku je struktura webu zpracována do grafické podoby. Vždy je dbáno na to, že vzhled je přímo podřízen zaměření a účelu prezentace nebo aplikace.

Vytvoření zdrojového kódu
Grafická podoba webu se převede do tzv. zdrojového kódu. Tento kód slouží pro předložení struktury a grafiky prohlížečům internetových stránek. Klienti tento kód většinou nevidí, ale je to veledůležitý krok při tvorbě webu. Neboť se jedná o jeho kostru. Pokud se má z prezentace stát aplikace přijde na řadu programování. Vytvoří se redakční systém, pomocí kterého bude klient svůj web spravovat a udržovat.

Optimalizace pro prohlížeče
Každý zdrojový kód je potřeba optimalizovat pro správné zobrazení pokud možno ve všech dostupných internetových prohlížečích.

Copywriting
Psaní textů pro web je činnost, která se dosti podceňuje. Je to chyba, neboť právě schopnost oslovit stylisticky čistými, poutavými a přitom stručnými texty je jedním z rozhodujících faktorů, které zaručí pravidelný návrat návštěvníků. Texty bez gramatických chyb musí být samozřejmostí.

Instalace
Jsme u posledního kroku, kterým je kompletní instalace našeho nového webu na webový prostor. Před předáním díla klientovi je zapotřebí provést ostrou kontrolu všech jeho funkcí a vlastností.

 
www.janslechta.net/forum